Покани

Пълното ръководство за формулиране на покани за дипломиране

Когато дойде време да изпратите поканите за честване на дипломи, следвайте това ръководство, за да сте сигурни, че използвате правилната формулировка на поканата за дипломиране.